oportunitati de afaceri

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI Existența infrastructurii dimensionate pentru marea industrie, existența terenurilor și a halelor industriale pretabile pentru orice tip de investiție, dar și forța de muncă constituie un bun motiv pentru alegerea Municipiului Lupeni ca loc de realizare a unei noi investiții. Rutele de acces care leagă Municipiul Lupeni de principalele orașe ale României și implicit ale Europei sunt modernizate. Prin intermediul DN 66 A (E79) se asigură accesul către sudul și estul României dar și către centrul și vestul Țării. Distanța mică până la autostrada A1 facilitează accesul inclusiv către Europa ca de altfel și către principalele orașe ale Citeste articolul …

Încasări prin „Ghiseul.ro” în trimestrul I din anul 2019

În trimestrul I din anul 2019, persoanele fizice au efectuat, utilizând platforma de plăţi online Ghiseul.ro, un număr de 290 de plăţi în valoare totală de  86.552 lei, plăţi reprezentând venituri ale bugetului local al Municipiului Lupeni (taxe, impozite, amenzi şi alte sume). Situaţie Încasări prin „Ghiseul.ro” – trimestrul I din anul 2019 — în format „pdf”  

Încasări prin „Ghiseul.ro” în anul 2018

În anul 2018 (perioada  08.02.2018 – 31.12.2018), persoanele fizice au efectuat, utilizând platforma de plăţi online Ghiseul.ro, un număr de 117 plăţi în valoare totală de  31216 lei, plăţi reprezentând venituri ale bugetului local al Municipiului Lupeni (taxe, impozite, amenzi şi alte sume).   Situaţie Încasări prin „Ghiseul.ro” în anul 2018 – în format „pdf”    

GHIŞEUL.RO – plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

Primăria Municipiului Lupeni a finalizat înregistrarea Municipiului Lupeni în Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) – ghiseul.ro. Astfel, Primăria Municipiului Lupeni oferă contribuabililor posibilitatea plății online a impozitelor şi taxelor locale, folosind platforma ghiseul.ro. „Sistemul național electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar” (S.N.E.P.), ca parte componentă a Sistemului electronic național (S.E.N.), reprezintă un ghișeu virtual prin intermediul căruia persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot efectua plăți prin internet cu carduri bancare către instituțiile înrolate. Sistemul SNEP – ghiseul.ro este accesibil doar cu o autentificare pe bază Citeste articolul …

POCU 2014 – 2020: ANUNT CU PRIVIRE LA REZUL T A TUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

0906.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   CONSILIUL   LOCAL  AL MUNICIPIULUI   LUPENI COMISIA  DE EVALUARE   A OFERTELOR   IN VEDEREA SELECTIEI  DE PARTENERI   IN CADRUL  POCU Nr.  7120/09. 06. 2017   ANUNT  CU PRIVIRE  LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE  A PARTENERILOR pentru  incheierea  unui Acord  de Parteneriat  in vederea  implementarii  unui proiect  ce va fi depus in cadrul  Programului   Operational   Capital  Uman  2014  – 2020  (POCU),   Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de Citeste articolul …

ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA – ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017

26.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA – ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017 Depunerea documentelor Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI9.ii/OS 4.1”, la registratura Primariei din Municipiul Lupeni, strada Revolutiei, numarul 2 până la data de 08.06.2017 ora 12:00. Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 08.06.2017 inclusiv, la adresa de e-mail:  sdlpp@yahoo.com. Transmiterea răspunsurile la clarificările solicitate de aplicanți se Citeste articolul …

Anunț – Selecție parteneri proiect POCU 2014-2017

12.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017 În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Primaria Municipiului Lupeni anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Citeste articolul …

Anunt – Concurs posturi contractuale

03.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Biroul Resurse Umane  Anunț – Concurs posturi contractuale U.A.T. Municipiul Lupeni, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: 1. Consilier IA (studii superioare), Serviciul Lucrări Edilitar Gospodăreşti – 2 posturi; 2. Arhivar (studii medii) – Biroul Administraţie Locală, Registratură, Arhivă -1 post. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie Citeste articolul …