ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA – ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017

26.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA – ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017 Depunerea documentelor Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI9.ii/OS 4.1”, la registratura Primariei din Municipiul Lupeni, strada Revolutiei, numarul 2 până la data de 08.06.2017 ora 12:00. Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 08.06.2017 inclusiv, la adresa de e-mail:  sdlpp@yahoo.com. Transmiterea răspunsurile la clarificările solicitate de aplicanți se Citeste articolul …

Anunț – Selecție parteneri proiect POCU 2014-2017

12.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017 În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Primaria Municipiului Lupeni anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Citeste articolul …

Anunt – Concurs posturi contractuale

03.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Biroul Resurse Umane  Anunț – Concurs posturi contractuale U.A.T. Municipiul Lupeni, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: 1. Consilier IA (studii superioare), Serviciul Lucrări Edilitar Gospodăreşti – 2 posturi; 2. Arhivar (studii medii) – Biroul Administraţie Locală, Registratură, Arhivă -1 post. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie Citeste articolul …