POCU 2014 – 2020: ANUNT CU PRIVIRE LA REZUL T A TUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

0906.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   CONSILIUL   LOCAL  AL MUNICIPIULUI   LUPENI COMISIA  DE EVALUARE   A OFERTELOR   IN VEDEREA SELECTIEI  DE PARTENERI   IN CADRUL  POCU Nr.  7120/09. 06. 2017   ANUNT  CU PRIVIRE  LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE  A PARTENERILOR pentru  incheierea  unui Acord  de Parteneriat  in vederea  implementarii  unui proiect  ce va fi depus in cadrul  Programului   Operational   Capital  Uman  2014  – 2020  (POCU),   Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de Citeste articolul …