ANUNŢ COLECTIV – Serviciul Venituri Buget Local

21.06.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Venituri Buget Local Nr. 4/3933/05.07.2017 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/nr. şi data actului ASPEN CORPORATION SRL Bucuresti, sector3, str.Theodor Pallady, nr.24 Titlu executoriu/4/511/03.02.2017 Somatie/4/512/03.02.2017 CARIMACOM SRL Lupeni, str.Salcamilor, bl.. M, ap.13 Decizie/86/6189/08.02.2017   COMPREST ILEANA SRL Lupeni, Citeste articolul …