ANUNŢ COLECTIV – Serviciul Venituri Buget Local

21.06.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Venituri Buget Local Nr. 4/3646/21.06.2017 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative         În temeiul art. 47 alin. (5) lit.b) şi ale alin.(6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:   Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal / nr. si data actului  DOBROVIE ION  LUPENI, AL. TRANDAFIRILOR, BL.10, AP.106 TITLU EXECUTORIU- 4/2294/11.04.2017 SOMATIE-4/2295/11.04.2017  ABOAICE VIOREL  SEDIU PROCESUAL PETROSANI, STR. PACII, BL.14, AP.27 Citeste articolul …

POCU 2014 – 2020: ANUNT CU PRIVIRE LA REZUL T A TUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

0906.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   CONSILIUL   LOCAL  AL MUNICIPIULUI   LUPENI COMISIA  DE EVALUARE   A OFERTELOR   IN VEDEREA SELECTIEI  DE PARTENERI   IN CADRUL  POCU Nr.  7120/09. 06. 2017   ANUNT  CU PRIVIRE  LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE  A PARTENERILOR pentru  incheierea  unui Acord  de Parteneriat  in vederea  implementarii  unui proiect  ce va fi depus in cadrul  Programului   Operational   Capital  Uman  2014  – 2020  (POCU),   Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de Citeste articolul …