GHIŞEUL.RO – plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

Primăria Municipiului Lupeni a finalizat înregistrarea Municipiului Lupeni în Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) – ghiseul.ro. Astfel, Primăria Municipiului Lupeni oferă contribuabililor posibilitatea plății online a impozitelor şi taxelor locale, folosind platforma ghiseul.ro. „Sistemul național electronic de plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar” (S.N.E.P.), ca parte componentă a Sistemului electronic național (S.E.N.), reprezintă un ghișeu virtual prin intermediul căruia persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot efectua plăți prin internet cu carduri bancare către instituțiile înrolate. Sistemul SNEP – ghiseul.ro este accesibil doar cu o autentificare pe bază Citeste articolul …

ANUNŢ COLECTIV – Serviciul Venituri Buget Local

21.06.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Venituri Buget Local Nr. 4/3933/05.07.2017 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ-fiscal/nr. şi data actului ASPEN CORPORATION SRL Bucuresti, sector3, str.Theodor Pallady, nr.24 Titlu executoriu/4/511/03.02.2017 Somatie/4/512/03.02.2017 CARIMACOM SRL Lupeni, str.Salcamilor, bl.. M, ap.13 Decizie/86/6189/08.02.2017   COMPREST ILEANA SRL Lupeni, Citeste articolul …

ANUNŢ COLECTIV – Serviciul Venituri Buget Local

21.06.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Venituri Buget Local Nr. 4/3646/21.06.2017 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative         În temeiul art. 47 alin. (5) lit.b) şi ale alin.(6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:   Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal / nr. si data actului  DOBROVIE ION  LUPENI, AL. TRANDAFIRILOR, BL.10, AP.106 TITLU EXECUTORIU- 4/2294/11.04.2017 SOMATIE-4/2295/11.04.2017  ABOAICE VIOREL  SEDIU PROCESUAL PETROSANI, STR. PACII, BL.14, AP.27 Citeste articolul …

POCU 2014 – 2020: ANUNT CU PRIVIRE LA REZUL T A TUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

0906.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   CONSILIUL   LOCAL  AL MUNICIPIULUI   LUPENI COMISIA  DE EVALUARE   A OFERTELOR   IN VEDEREA SELECTIEI  DE PARTENERI   IN CADRUL  POCU Nr.  7120/09. 06. 2017   ANUNT  CU PRIVIRE  LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE  A PARTENERILOR pentru  incheierea  unui Acord  de Parteneriat  in vederea  implementarii  unui proiect  ce va fi depus in cadrul  Programului   Operational   Capital  Uman  2014  – 2020  (POCU),   Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de Citeste articolul …

ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA – ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017

26.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte ERATĂ PRIVIND MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA – ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017 Depunerea documentelor Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 4/PI9.ii/OS 4.1”, la registratura Primariei din Municipiul Lupeni, strada Revolutiei, numarul 2 până la data de 08.06.2017 ora 12:00. Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 08.06.2017 inclusiv, la adresa de e-mail:  sdlpp@yahoo.com. Transmiterea răspunsurile la clarificările solicitate de aplicanți se Citeste articolul …

ANUNŢ COLECTIV – Serviciul Venituri Buget Local

25.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Venituri Buget Local Nr. 4/3219/25.05. 2017 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative   În temeiul art. 47 alin. (5) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal /Nr. si data actului 1 ALEXA MIHAI Str. Bvd. Pacii, Bl. 62, Ap. 42 Instiintare salubrizare 4/2736/03.05.2017 2 BOSA SILVIA   Str. Viscozei, Bl. V3, Ap. 2 Citeste articolul …

Anunț – Selecție parteneri proiect POCU 2014-2017

12.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte   ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU 2014-2017 În conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Primaria Municipiului Lupeni anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea depunerii unei Cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Citeste articolul …

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative

05.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Serviciul Venituri Buget Local   ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative   În temeiul art. 47 alin. (5) lit.b) şi ale alin.(6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Nr. crt. Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal / nr. si data actului  ANGHEL CONSTANTIN ALEXANDRU  LUPENI, B-DUL PACII, BL.A2, AP.61 INSTIINTARE POPRIRE 4/7491/12.12.2016    MIHAI ELENA  CARANSEBES, STR.TARINEI, BL.B1, AP.17 TITLU EXECUTORIU – 4/7199/24.11.2016 SOMATIE – 4/7200/24.11.2016 Citeste articolul …

Anunt – Concurs posturi contractuale

03.05.2017  — Primăria Municipiului Lupeni – Biroul Resurse Umane  Anunț – Concurs posturi contractuale U.A.T. Municipiul Lupeni, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: 1. Consilier IA (studii superioare), Serviciul Lucrări Edilitar Gospodăreşti – 2 posturi; 2. Arhivar (studii medii) – Biroul Administraţie Locală, Registratură, Arhivă -1 post. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie Citeste articolul …